sünbüli

sünbüli
f. sünbülün xoşladığı buludlu və tutqun hava

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Sunbuli — The Sunbuliye is a branch of the Halveti order, founded by Sunbul Sinan Efendi, more commonly known in Turkey as Sunbul Effendi . Sunbul was born in 1464 or between 1475 and 1480 in Merzifon, Turkey.He became a dervish with Shaikh Muhammed… …   Wikipedia

  • Khalwati order — The Khalwati Sufi order (or Halveti, as it is known in Turkey) is an Islamic Sufi brotherhood ( tariqa ). Along with the Naqshbandi, Qadiri and Shadhili orders, it is among the most famous Sufi orders. It was founded by Pir Umar Khalwati in the… …   Wikipedia

  • Halveti — La orden Khalwati (también conocida como as Khalwatiyya, Khalwatiya, o Halveti, como se la llama en Turquía) es una hermandad (tariqa) islámica sufí . Es una de la más conocidas órdenes sufíes, junto con las órdenes Naqshbandi, Qadiri y Shadhili …   Wikipedia Español

  • Tariqah — ( ar. طريقه ArTranslit|Ṭarīqah; pl.: طرق; Ṭuruq or Persian: Tarighat, Turkish: Tarikat) means way , path or method. A tariqa is an Islamic religious order; in Sufism, it is conceptually related to Haqīqah, truth, the ineffable ideal that is the… …   Wikipedia

  • Sünbül Efendi — (died 1529 in Istanbul) was the founder of the Sunbuliyye Sufi order (also spelt Sunbuli). The Sunbuliyye were a derivative of the Khalwati (also spelt Halveti and Halvetiye ) order. The tomb of Sümbül Sinan Efendi is next to the Koca Mustafa Paa …   Wikipedia

  • Tariqa — This article is part of the series …   Wikipedia

  • sünbül — f. bir çiçək adı (gözəllərin saçı ona bənzədilir). Sünbüli zülf zülfün sünbülü, sünbül kimi saç …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ənbərbar — sif. <ər. ənbər və fars. . . . bar> klas. şair. Ənbər saçan, ətir saçan. Ənbərbar zülf. – Görməmişəm belə bir səfalı zülf; Çox sünbüli ənbərbarı tutmuşam. M. P. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əqilsiz — bax ağılsız. Dedim: – Zülfün mat elədi sünbüli; Dedi: – Sən nə bildin, əqilsiz, dəli? Aşıq Zabit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”